Helixor - Bringing life to life.

HELIXOR - Bringing life to life - Searching for an Indian Distributor and Marketeer of Pharmaceuticals

Önskade reaktioner

Helst ser du rodnad och lätt svullnad på injektionsstället. Denna så kallade lokala reaktion når en topp 2 - 3 dagar efter injektionen, och försvinner snabbt. Det här är varken allergi eller biverkning - din kropp svarar på mistelextraktet. Ibland kommer injektionsstället att klia lite. Din läkare väljer en dos för att hålla diametern på din lokala reaktion under 5 cm.

Tänk på följande:

  • Om det inte finns någon rodnad eller svullnad på injektionsstället, måste du öka dosen (tala med din läkare först).
  • Om den lokala reaktionen är mindre än 5 cm, håll dosen konstant - öka inte den.
  • Om den lokala reaktionen är ca 5 cm, gå ner ett doseringssteg.
  • Om den lokala reaktionen är större än 5 cm, gå ner två doseringssteg.

Nästa injektion ges efter att den lokala reaktionen har minskat. Därför kan det ibland ta flera veckor för dig och din läkare att hitta rätt dosering för dig.

Den optimala doseringen uppnås när ditt övergripande välbefinnande och / eller specifika symtom (som smärta, rädsla eller depression) förbättras och din kroppstemperatur ökar något, cirka 1 ° C. Du kommer att känna dig varm. Om du utvecklar feber på över 38 ° C, måste du dock kontakta din läkare och diskutera hur du ska gå vidare.

Varaktighet av mistelterapi

Om tumören fortfarande är detekterbar, eller om du får kemoterapi eller strålbehandling, ska mistelterapin fortsätta utan paus. Vidare rekommenderas individuella behandlingscykler för att undvika tillvänjning. Mistelterapi administreras vanligtvis i flera år.